بج نشان تجاری اختصاصی

* مرکز هدیه تهران *
________________________
” زوم تصویر و اطلاعات بج اختصاصی ”
کلیک کنید

اطلاعات بیشتر

نوع

بج نشان تجاری اختصاصی ویژه پرسنل

جنس

فلز

حداقل تیراژ

از دسته هدایای تبلیغاتی با تیراژ حداقل 50 عدد

ویژگی

بج اختصاصی لوگو با کیفیت، مناسب جهت الصاق بر روی کت، پیراهن و سرآستین ویژه پرسنل