تفاوت بج و پیکسل در چیست؟

بج ها و پیکسل ها در موارد ذیل با یکدیگر تفاوت دارند.

1- جنس :
بج ها غالباً فلزیند در صورتی که پیکسل ها از پلاستیک ساخته شده اند.

2- شکل :
بج های تبلیغاتی عینا مطابق با طرح لوگو بوده و می تواند هر شکلی را دارا باشد ولی پیکسل ها تبلیغاتی صرفاً بصورت دایره است.

3- درج اطلاعات :
اطلاعات مندرج در بج ها فقط شامل لوگو می شود لیکن در پیکسل ها می تواند بانضمام لوگو شامل تبلیغات و شعار تبلیغاتی هم باشد.

4- کارایی :
بج ها فقط محدود به استفاده پرسنل مجموعه می باشد در صورتی که پیکسل میتواند بعنوان هدیه تبلیغاتی نیز در اختیار سایرین قرارگیرد.

نویسنده : مرکز هدایای تبلیغاتی تهران

مقالات مرتبط

Scroll Up